Rajka Todorović

Inženjer za hardver
Crnogorski elektroprenosni sistem